25 April 2011

Transformasi Pemikiran Melayu - Dr Mohd Ridhuan Tee

Saya tertarik dengan ayat-ayat Dr Mohd Ridhuan Tee
Yusuf al-Qaradawi menggariskan beberapa perkara untuk mentransformasikan pemikiran umat Islam. Antaranya, mendahulukan perkara yang pasti berbanding yang masih ragu-ragu. Kedua, mendahulukan perkara yang besar berbanding yang kecil. Ketiga, mendahulukan kepentingan umat (Islam) berbanding diri. Keempat, mendahulukan kepentingan berpanjangan berbanding kepentingan sementara. Kelima, mendahulukan kepentingan utama berbanding kepentingan yang rasmi (protokol), dan akhirnya, mendahulukan kepentingan masa depan berbanding masa kini.

Kesemua transformasi yang digariskan oleh Yusuf al-Qaradawi ini mesti diberikan perhatian oleh umat Islam hari ini jika mereka benar-benar mahu melakukan agenda perubahan. Transformasi tidak akan berlaku jika tidak disertai dengan cara berfikir dan tindakan. Apa gunanya bangunan bertingkat-tingkat jika maksiat tumbuh macam kulat. Apa gunakan pendapatan rakyat meningkat, jika umat Islam terlalu mengejar dunia sehingga melupakan akhirat. Apapun transformasi yang dilakukan, pendekatan berimbang atau wasatiyyah mesti diambil kira.

No comments: